Weekly Schedule

Time

 • 10am
 • 10:30am
 • 11am
 • 11:30am
 • 12pm
 • 12:30pm
 • 1pm
 • 1:30pm
 • 2pm
 • 2:30pm
 • 3pm
 • 3:30pm
 • 4pm
 • 4:30pm
 • 5pm
 • 5:30pm
 • 6pm
 • 6:30pm
 • 7pm
 • 7:30pm
 • 8pm
 • 8:30pm
 • 9pm

Monday

 • 12pm-1:30pmAdult BJJ
 • 4pm-5pmYouth BJJ
 • 5pm-6pmYouth BJJ
 • 6pm-7pmMuay Thai
 • 7pm-8pmAdult BJJ
 • 8pm-9pmAdult BJJ(No Gi)

Tuesday

 • 12pm-1:30pmAdult BJJ
 • 4pm-5pmYouth BJJ
 • 5pm-6pmYouth BJJ
 • 6pm-7pmMuay Thai
 • 7pm-8pmAdult BJJ - Fundamentals
 • 8pm-9pmAdult BJJ - Sparring

Wednesday

 • 12pm-1:30pmAdult BJJ
 • 4pm-5pmYouth BJJ
 • 5pm-6pmYouth BJJ
 • 6pm-7pmMuay Thai
 • 7pm-8pmAdult BJJ
 • 8pm-9pmAdult BJJ(No Gi)

Thursday

 • 12pm-1:30pmAdult BJJ (No Gi)
 • 4pm-5pmYouth BJJ
 • 5pm-6pmYouth BJJ
 • 6pm-7pmMuay Thai
 • 7pm-8pmAdult BJJ Drills
 • 8pm-9pmAdult BJJ Sparring

Friday

 • 12pm-1:30pmAdult BJJ
 • 4:30pm-5:30pmYouth BJJ(No-Gi)
 • 6pm-7pmMuay Thai
 • 7pm-8:30pmAdult BJJ (No-Gi)

Saturday

 • 10am-11amYouth BJJ
 • 11am-2pmOpen Mat - BTT Jax Members